เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692

ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 034-566692
Email : admin@donkhamin.go.th, saraban@donkhamin.go.th,
          donkaminsub@hotmail.comพิกัด GPS : 13.890062, 99.833404