เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ซอยกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง