เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหนองตะเลาปริมาณมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,680 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง