เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


กิจกรรม โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง