เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้นและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานวันลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม
- กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 7 - 14 ปี
- กิจกรรมการสอยดาวการกุศล (รายได้มอบให้วัดดอนขมิ้น)
สถานที่จัดงาน ณ บริเวณคลองชลประทาน หมู่ 1 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง