เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง