เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ขอเชิญ หัวหน้าครอบครัว หรือผู้แทน / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง