เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ทำการเรียนการสอนครั้ังที่ 7

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ทำการเรียนการสอนครั้งที่ 7 โดยเรียนวิชาการประดิษฐ์มาลัยดับกลิ่นด้วยใบเตยและมะกรูด โดยท่านอาจารย์จารุวรรณ วลีพิทักษ์เดชและคณะ ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง