เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


ขอแก้ไข ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
เรื่อง ขอแก้ไข ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
จากเดิม หยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
แก้ไขเป็น หยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดเอกสารที่ปรากฎนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง