เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


ขยายประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

จากเดิม หยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2563
ขยายเป็น หยุดการเรียนการสอนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 27 เมษายน 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 28 เมษายน 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง