เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


วันลอยกระทง ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้นและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ บริเวณริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทยให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง