เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า(ส่วนขยาย) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า(ส่วนขยาย) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ เช่น ทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียงฯในชุมชน มีรัศมีรอบที่ตั้งโครงการ 5 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนขมิ้น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง