เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


ได้รับการสนับสนุน แอลกอฮอล์ จากกลุ่มทีเอสเอ็ม โดย บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด "TSM Group เพื่อชุมชน"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้รับการสนับสนุน แอลกอฮอล์ จำนวน 200 ลิตร จากกลุ่มทีเอสเอ็ม โดย บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด "TSM Group เพื่อชุมชน" เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง