เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง