เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692


ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วมภูมิภาคอำเภอท่ามะกา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วมภูมิภาคอำเภอท่ามะกา
เรื่องขอดับไฟฟ้าเพื่องปฏิบัติงาน บริเวณ หมู่ที่3,4,5 ตำบลดอนขมิ้น และหมู่14 ตำบลท่าผา (บางส่วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฎนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง