เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร 034-566692

วัดดอนขมิ้น

วัดดอนขมิ้น ตั้งอยู่ที่ 3394 ตำบล ดอนขมิ้น อำเภอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120