ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 34
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2565
จ้างืทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2565
จ้างทำกระเป๋าผ้า ขนาด A4 หูหิ้ว พร้อมสกรีนข้อความและตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 36 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 48 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565