ประกาศเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เรื่องปิดศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

6 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ประกาศปิดศูนย์พักคอย ( Community Isolation) เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้น พบว่า มีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่องเนื่อง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!