ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

12 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสมของครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2565 จึงของแจ้งให้นำผู้นำชุมชน/ชุมชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการตอบข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!