ประกาศจากเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เรื่อง ประกาศเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

12 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจากเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ขอประกาศเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตามแนวทางการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) อย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!