รพ.สต.บ้านโพธิ์เย็น ในการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์วานิช ให้กับเด็กนักเรียนของศพด.ทต.ดอนขมิ้น

15 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น ในการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์วานิช ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เพื่อให้สุขภาพฟันและช่องปากของเด็กนักเรียนที่สมบูรณ์แข็งแรง
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!