ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2

22 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!