โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

12 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้จัดทำโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และมีการแห่เทียนพรรษารอบพระอุโบสถ และถวายเทียนพรรษาให้กับวัดดอนขมิ้น
โดยนายธนวัฒน์ นิลบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาฯ ,ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนขมิ้น ,ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้นและพนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!