โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565

1 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 (ขยายระยะเวลาในการสมัครออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!